Seniorbostäder bidrar till minskad social isolering

Publicerat: 1 juni 2022

Generationen som benämns som senior växer, och blir samtidigt alltmer friska jämfört med tidigare generationer. Men utmaningen med det sociala livet och ett anpassat boende kvarstår. De två faktorerna är viktiga aspekter i konceptet för 65+ hos oss på Nordfeldt – och för många kommuner. Vi fick en pratstund med Erik Slottner, äldreborgarråd (KD) i Stockholm stad efter att han besökt seniorboendet i vårt kvarter Flatås utanför Göteborg.

Vad känner du efter dagens besök i Flatås?

– Jag känner inspiration att fortsätta arbetet med att få till stånd fler seniorlägenheter i Stockholm, och även få en större variation och mer mångfald i utbudet. Det var väldigt glädjande att få träffa flera av hyresgästerna som använde gemensamhetslokalen för socialt umgänge. Det gjorde mig glad! säger Erik Slottner.

Hur ser ett drömscenario ut för ett seniorboende enligt dig?

– Seniorbostäder ska vara tillgängliga, främja självständighet och skapa trygghet, men även kunna erbjuda gemenskap och fysiska aktiviteter. De ska ha tillgång till en gemensamhetslokal inom eller i nära anslutning till det egna boendet. Jag ser också att de med fördel bör byggs i närheten av service och kollektivtrafik. Samtidigt behöver boendekostnaderna vara överkomliga så att så många som möjligt faktiskt har råd med en seniorlägenhet.

Varför är prioriteringen av nya seniorboenden viktigt för individen och er som stad?

– Det behövs en fortsatt utveckling av seniorbostäder, bland annat för äldre som inte har behov av ett särskilt boende, men som ändå vill flytta för att undvika exempelvis social isolering, otrygghet eller ett otillgängligt boende. Ofrivillig ensamhet bland äldre är en stor samhällsutmaning som seniorlägenheter kan bidra till att minska. För många kan ett seniorboende ge ett mer innehållsrikt liv och samtidigt senarelägga behovet av äldreomsorg. Dessutom skapar vi förutsättningar för möjliga flyttkedjor från villor och större lägenheter, som då kan övertas av barnfamiljer istället.

Vad i Nordfeldts erbjudande tycker du är intressant?

– Den främsta skillnaden är blandningen av åldersgrupper i husen. Jag tror det är positivt att seniorlägenheterna är ”insprängda” bland övriga hyresgäster. Det skapar unika möjligheter för gemenskap över generationsgränser och kan passa en målgrupp seniorer som inte enbart vill ha grannar i sin egen ålderskategori. Det är också viktigt att det finns en dedikerad gemensamhetslokal till dem som bor i en seniorlägenhet, avslutar Erik Slottner.

Relaterade nyheter

Pressmeddelande Traneberg

Pressmeddelande Traneberg

Nordfeldts erhåller en direktanvisning i Alvik om drygt 50 lägenheter. Byggstart kan ske under 2026 och ett nytt vackert hus kan stå färdigt under 2028.

Ny medlem till Sveriges Allmännytta

Ny medlem till Sveriges Allmännytta

Nordfeldt Development AB är väldigt stolta över att vi blivit antagna som medlemmar i Sveriges Allmännytta. Ett kvitto på att vi arbetar rätt; hållbart och med hyresgästens trivsel i fokus.

Möt vår nya kollega Dylan!

Möt vår nya kollega Dylan!

Hej Dylan, hur känns det att komma till Nordfeldt?
Det känns efterlängtat och spännande. Min ambition är att få komma hit med det jag kan och bidra till en förvaltning utöver det ordinära. Det känns roligt att få arbeta fram rutiner och processer för hur vi vill förvalta våra fastigheter samtidigt som vi ska vara en revolutionerande fastighetsförvaltare som hyresgästerna vill ha som hyresvärd.

Vi tar vårt ansvar

Vi tar vårt ansvar

Situationen i Ukraina berör oss alla och självklart vill vi ta vårt ansvar. Vi har därför skänkt 250 000 kronor till...