Vanliga frågor och svar

Flytta in till oss

Hur kan jag få en hyreslägenhet hos Nordfeldt?
Vi har inga egna köer. Våra hyresrätter förmedlas istället via externa bostadsköer. På informationssidan för respektive område hittar du vem som förmedlar lägenheterna i det kvarter du är intresserad av.
Jag har fått erbjudande om en hyresrätt, kan jag titta på den innan jag bestämmer mig?

Du kan självklart se lägenheten innan du bestämmer dig. Den nuvarande hyresgästen visar lägenheten på angivet datum och tid. Om det är en nyproducerad lägenhet anordnar vi i vissa fall visningstillfällen.

Hur anmäler jag intresse för en seniorbostad?

Om du är över 70 år har du möjlighet att flytta in i en seniorlägenhet. Till våra seniorlägenheter är vår ambition att bygga trivsellokaler där du kan umgås med boende i övriga seniorlägenheter. Lägenheterna förmedlas via bostadsförmedlingen precis som övriga lägenheter.

Hur anmäler jag intresse för en ungdomsbostad?

Om du är mellan 18-26 år har du möjlighet att få en ungdomslägenhet. Lägenheterna förmedlas via bostadsförmedlingen precis som övriga lägenheter, men i kategori för ungdomsbostad.

Hur tecknar jag ett kontrakt med er?

När du erbjudits en lägenhet i ett av våra kvarter skickar vi ett kontrakt till dig som du ska signera digitalt med Bank-ID.

Jag har fått en lägenhet hos er, vad händer nu?

När det närmar sig inflyttning kommer vi kontakta dig med praktiska detaljer. Men redan nu råder vi dig att teckna hemförsäkring med start från inflyttningsdatumet.

Kan vi stå flera på hyreskontraktet?

Det är möjligt för två personer att stå på hyreskontraktet. Du kan dock inte ange hemmaboende barn.

Dags att flytta in

När får jag tillträde till min lägenhet?

Normalt sker tillträdde senast klockan 12.00 på det datum du har som inflyttningsdag. Exakt tid sker efter överenskommelse. Om du flyttar in i en nyproduktion tilldelas du en inflyttningstid och hisstid för att underlätta inflyttningen i huset.

Hur får jag tillgång till mina nycklar?

Vår fastighetsskötare kontaktar dig för utlämning av nycklar.

Jag har anmärkningar på lägenheten efter inflyttning

Din lägenhet har haft en besiktning innan du flyttar in. Om du trots det upptäcker fel eller har anmärkningar på städningen kontaktar du oss på kontakt@nordfeldts.se.

När du bor hos oss

Vem ska jag kontakta för att få hjälp?

Vem du ska kontakta beror på vad du behöver hjälp med. På kontaktsidan på ”mina sidor” hittar du vem som ansvarar för respektive område (nordfeldts.se/Mina sidor). Om du vill göra en felanmälan gör du det via rubriken felanmälan på ”mina sidor” (se nedan)

Behöver jag en hemförsäkring när jag bor i hyresrätt?

Ja, du behöver alltid en hemförsäkring.

Jag behöver nya nycklar

Du kan av säkerhetsskäl inte kopiera dina lägenhetsnycklar på egen hand. Behöver du nya nycklar kontaktar du kundtjänst (kontaktuppgifter hittar du på Mina sidor) som beställer nycklar eller taggar till självkostnadspris. Tänk på att du som hyresgäst kan bli ersättningsskyldig vid borttappande av nyckel.

Soprummet är fullt, vad kan jag göra?

Om soprummet blir fullt innan tömning kan du kontakta fastighetsskötaren som hanterar detta.

Jag behöver hjälp med TV/telefoni/fiberanslutning. Vem kan hjälpa mig?

Alla frågor och ärenden rörande TV, telefoni och internetuppkoppling kontaktar du leverantören direkt Tele2 (f.d Comhem).

När ska jag göra en felanmälan?
Du gör en felanmälan när du upptäcker ett fel eller en skada i din lägenhet eller i ditt kvarter. Du kan felanmäla skador och fel som uppstått utan yttre påverkan eller handhavande fel, fel på vitvaror och utrustning, skador på VVS och el såsom ledningar, vattenrör, uttag och strömbrytare, samt dörrar och fönster som inte går att stänga.

Du som hyresgäst förväntas sköta underhåll på lägenhetens utrustning som exempelvis filterbyten (filter tillhandahålls dock av hyresvärden), rengöring samt rensning av avlopp och dylikt. Du förväntas också utföra enklare åtgärder som att skruva fast lösa handtag, smörja gnisslande dörrar och allmänt underhåll av ytskikt. I bopärmen på ”mina sidor” kan du läsa om hur du själv kan försöka lösa problemet innan du gör en felanmälan.

Vad anses som akut, och vad är inte akut?
Akuta ärenden är av sådant slag att skadan kan förvärras, skada personer eller av annan karaktär som gör att åtgärder inte kan avvaktas till nästkommande vardag. Det kan exempelvis vara vattenläckage, elfel eller att du inte kan låsa din ytterdörr. Övriga ärenden anses inte som akuta.
Hur anmäler jag ett akutfall på kvällar och helger?
Om det uppstår ett akut fel i din lägenhet eller i fastigheten utanför kontorstid kontaktar du jouren.

Jouren är endast till för akuta ärenden (se ”Vad anses som akut, och vad är inte akut”). Du hittar kontaktuppgifter till jouren på ”Mina sidor”

Jag har upptäckt en vattenläcka, vad ska jag göra?
En pågående vattenläcka är ett akut fel och ska anmälas direkt. Under ordinarie kontorstid (måndag-fredag 8-17) görs anmälan per telefon till fastighetsskötaren. Övrig tid till jouren.
Kontaktuppgifter till jouren hittar du på mina sidor.
Hur gör jag med störande grannar?
Om du upplever att någon av dina grannar lever på ett sätt som inte kan anses som normalt i ett bostadshus ska du i första hand uppmärksamma denne på att de stör din vardag. Skulle detta inte hjälpa kan du i andra hand anmäla hyresgästen till oss på Nordfeldt.
Det är kallt i lägenheten, vad ska jag göra?
Kontrollera vad du har för temperatur i lägenhetens vistelsezon. Temperaturen ska vara minst 20°C. Därefter kan du kontrollera att termostaten på radiatorerna (elementen) är öppen. Tänk på att om du möblerat framför radiatorerna kan det påverka dess funktion och därmed inomhusklimatet. Se därför till att det inte står möbler i direkt anslutning framför radiatorerna. Kontrollera även att ventilationsdonen i lägenheten är rena då det kan påverka ventilationen som hjälper att sprida värmen. När du säkerställt att detta är åtgärdat och du fortfarande upplever att det är kallt gör du felanmälan via mina sidor.
Det är stopp i avloppet, vad ska jag göra?
Det är oerhört viktigt att inte spola ner något i avloppet (kök eller bad) som kan fastna.

Blir det stopp i avloppet börjar du med att rensa sil och avlägsna sådant som kan orsaka stoppet vid vattenlåset. Det är extremt viktigt att du aldrig använder propplösare eller kaustiksoda då detta skadar avloppet. När du säkerställt att stoppen inte kan avhjälpas på egen hand gör du en felanmälan. Om det visar sig att felet åstadkommits på grund av handhavandefel kommer du att bli debiterad för arbetet.

Vad kan jag sortera i soprummet?
I soprummet kan du sortera att antal olika fraktioner. Alla förpackningar ska alltid sköljas ur och vikas ihop ordentligt innan det kastas, för att ge plats åt så mycket som möjligt. Observera att kärlen är till för hushållsförpackningar. Större kartonger såsom möbelkartonger, vitvaror, elektronik och så vidare ska kastat på närmaste återvinningsstation. Det samma gäller för alla typer av möbler mm.

Två gånger per år placeras en container ut i kvarteret för större avfall.

En av mina vitvaror har slutat fungera/gått sönder. Vad gör jag?
Börja med att göra en egen felsökning för att säkerställa att felet inte beror på handhavande fel eller missat underhåll. Du hittar instruktioner för dina vitvaror hos produktassistent på tillverkarens hemsida. När du säkerställt att felet inte kan åtgärdas på egen hand gör du en felanmälan via ”Mina sidor”.

Betalning

Vad ingår i min hyra?
I din hyra ingår värme och kallvatten. På din hyresavi tillkommer dina kostnader för el och varmvatten. Dessa kostnader aviseras i efterhand, det vill säga att din förbrukning för januari finns med på din hyresavi som ska vara betald i slutet av februari.
Var hittar jag min hyresavi?
Du hittar din hyresavi på ”Mina sidor”
Kan jag anmäla autogiro eller e-faktura?
Om du önskar autogiro kan du anmäla det på din internetbank. I dagsläget kan vi inte erbjuda e-faktura.
Min hyra har gått till inkasso, vad gör jag?
Betala kravet från inkasso så snart som möjligt för att undvika ytterligare krav och åtgärder.

Dags att flytta ut

Jag vill säga upp, överlåta eller hyra ut min lägenhet.

Om du vill säga upp din lägenhet behöver vi få en signerad uppsägning ifrån dig. Kontakta oss på Nordfeldt så skickar vi en uppsägningsblankett via digitalt signeringsverktyg som signeras med Bank-ID. Allt du behöver veta kring uppsägningen hittar du på (länk till sidan på hemsidan). Om och hur du kan överlåta eller hyra ut din lägenhet hittar du här (länk till hemsida)

Hur lång uppsägningstid har jag?
Normalt sett har du tre månaders uppsägningstid från och med närmsta månadsskiftet efter din uppsägning.
Finns det möjlighet att förkorta uppsägningstiden?

Om vi får en ny hyresgäst som har möjlighet att flytta in tidigare än din normala uppsägningstid är det möjligt att förkorta din uppsägningstid.

Jag har sagt upp mitt kontrakt, vad händer nu?
När du sagt upp din lägenhet får du ett informationsbrev med vad som förväntas av dig innan du flyttar.
Genomgång av lägenheten inför utflytt

Cirka en månad innan du flyttar ut genomför vi en besiktning där vi går igenom skicket på din lägenhet. Skulle lägenheten vara i sämre skick än normalt slitage eller om du gjort förändringar under din boendetid noteras detta och du behöver återställa dessa punkter. Du väljer själv om vi ska åtgärda punkterna mot en fast kostnad eller om du vill åtgärda dem på egen hand.

När du flyttar ut går vi igenom lägenheten för att säkerställa att eventuella punkter är åtgärdade och att inte nya punkter har uppstått mellan genomgången och utflytten.

Var lämnar jag mina nycklar?

Nycklarna till lägenheten och förråd, samt eventuella blippar lämnas till fastighetsskötaren senast förmiddagen på utflyttningsdagen.