HyggeBo – ett mångfaldskvarter

Vi kallar vårt erbjudande för HyggeBo-kvarter, ett unikt och rikt socialt erbjudande. HyggeBo är ett mångfaldskvarter där människor i varierande åldrar och med olika bakgrunder och förutsättningar lever tillsammans.

När vi bygger våra kvarter gör vi det med strävan för en mångfald. Vi vill att människor i varierande åldrar och med olika bakgrunder och förutsättningar ska kunna leva tillsammans i samma kvarter. Detta är vår sociala modell som vi kallar HyggeBo, ett mångfaldskvarter med olika upplåtelseformer och funktioner.

I vårt HyggeBo blandas seniorboende, ungdomsbostäder, hyresrätter och även i vissa fall bostadsrätter. Här erbjuds bostäder till personer som behöver särskilt stöd genom LSS samt bosociala lägenheter genom samarbetsavtal med SHIS Bostäder. Allt i en balanserad helhet. Modellen bygger på att alla lägenhetstyper är insprängda inom kvarteret så att alla bor tillsammans och inte grupperas utifrån åldrar och funktioner. För oss är det självklart att i varje fastighet ha en unik blandning av olika boendeformer/funktioner tex:

  • Hyresrätter
  • Seniorlägenheter (65+)
  • Ungdomslägenheter (18-26 år)
  • Bosociala lägenheter/SHIS Bostäder – lägenheter till utsatta grupper
  • LSS
  • Förskola
  • Bostadsrätter
  • Gemensamhetslokaler
  • Kommersiella lokaler/cafe/butik

HyggeBo-konceptet finns i tre olika storlekar; Mini, Midi och Maxi och som erbjuder olika boendetyper och funktioner. Alla tre erbjudanden har ett grundkoncept, men naturligtvis är det möjligt att byta ut en eller flera boendeformer/funktioner efter behov. Till alla HyggeBo-koncept kopplar vi ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Mini

Midi

Maxi

Mini

 

Boende & lokaler

Mini

Vårt minsta kvarter Mini passar områden med plats för upp till cirka 50 lägenheter. Här uppför vi lägenheter och erbjuder 2-4 funktioner/boendeformerna. Vi bygger med hållbart material och installerar solceller för att tillgodose minst 25% av kvarterets totala energibehov. Förutom en passande gestaltning för området anpassas utemiljön med grönska och bidrar till den ekologiska mångfalden.

Kvarteret Mini bidrar till arbetet för Agenda 2030’s globala mål:

 

Hållbarhet

 

Boende & lokaler

Kvarteret Mini bidrar till arbetet för Agenda 2030’s globala mål:

Midi

 

Boende & lokaler

Midi

MiDi-kvarteren är vårt mellersta erbjudande för områden med plats för cirka 50-100 lägenheter. I grundutförandet uppför vi 100% hyresrätter och erbjuder 3-6 funktioner/boendeformer.

Kvarteret uppförs med målet att minimera vårt klimatavtryck, med hållbart material och solceller. Vi eftersträvar alltid att minst 25% av kvarterets totala energibehov ska tillgodoses av egen produktion. Alla våra fastigheter har en hög kvalité av gestaltning anpassad för varje enskilt område och den tillhörande gården får medvetna val av grönska för att bidra till den ekologiska mångfalden.

Kvarteret MiDi bidrar till arbetet för Agenda 2030’s globala mål:

Hållbarhet

 

Boende & lokaler

Kvarteret MiDi bidrar till arbetet för Agenda 2030’s globala mål:

Maxi

 

Boende & lokaler

Maxi

Vårt Maxi-kvarter är det största erbjudandet med plats för mer än 100 lägenheter. Här kan vi, förutom hyresrätter, uppföra bostadsrätter för att skapa en ännu större social blandning av hushåll. Kvarteret blir ”en stad i staden” med en levande bottenvåning med butiker och caféer, förskola och hubbar för våra hyresgäster. Här erbjuder vi 5-10 funktioner/boendeformer.

I dessa kvarter skapar vi maximalt med sociala utrymmen, både inomhus och i utemiljön. För hyresgästerna i seniorlägenheterna skapas en dedikerad gemensam lokal med en trivselvärd.

Från projektering till förvaltning arbetar vi aktivt för att minska vårt klimatavtryck och bygger med grön och hållbart material. Vi installerar solceller och eftersträvar att minst 25% av kvarterets totala energibehov ska tillgodoses av den egna produktionen, en kostnadsbesparing som kommer hyresgästerna till ekonomiskt gagn. Vi arbetar med erkända arkitektkontor för att kvarteret ska hålla en hög kvalité av gestaltning anpassad för det enskilda området. Det inkluderar dessutom vår utemiljö där vi aktivt arbetar för att kompensera den ekologiska mångfalden genom att göra medvetna val av grönska.

Kvarteret Maxi bidrar till arbetet för Agenda 2030’s globala mål:

 

Hållbarhet

 

Boende & lokaler

Kvarteret Maxi bidrar till arbetet för Agenda 2030’s globala mål: