Meny Stäng

Nordfeldt vinner markanvisning i Skellefteå

I Skellefteå har behovet av bostäder ökat markant i samband med bland annat Northvolts etablering i kommunen. Idag presenterade Skellefteå kommun Nordfeldt som en av tre aktörer som tilldelats mark i området Anderstorg, där cirka 400 lägenheter kommer uppföras.

Det känns riktigt roligt att i hård konkurrens få förtroende av Skellefteå kommun att uppföra ett kvarter i Anderstorg. Det är ett tydligt bevis på att vi utvecklat ett attraktivt koncept med en väl avvägd blandning av bostäder för olika typer av hushåll,

säger John Lindell, VD på Nordfeldt.

 

Kvarteret kommer att inrymma både hyresrätter och bostadsrätter. Förslaget innehåller den sociala modell som kännetecknar Nordfeldt, och kommer bland annat erbjuda ungdomsbostäder (18-26 år) och seniorbostäder.

Den sociala hållbarheten är en av grundpelarna för oss och tillsammans med en boendekvalité som fått höga betyg av våra befintliga hyresgäster kan vi erbjuda Skellefteåborna ett hem att trivas i,

säger John Lindell.

 

Kvarteret i Anderstorg kommer uppföras i trä och med hållbarhet i fokus. Fastigheterna kommer utrustas med solceller och andra innovativa energilösningar.

Anderstorg ska vara ett välkomnande och levande område med hållbarhet och innovation i fokus. Närhet till grönska och en enkel och hållbar vardag samt säkra trafikmiljöer ska ge goda förutsättningar för en bra och trygg livsmiljö,

säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef, i ett pressmeddelande från Skellefteå kommun.

 

Byggstarten är planerad till första halvåret 2023 och inflyttning beräknas ske under 2024.

Nordfeldts vinnande förslag har utvecklats i samarbete med Arkitema.

För mer information kontakta:
John Lindell, vd
070-549 86 48
john.lindell@nordfeldts.se