Nordfeldt vinner markanvisning i Skellefteå

Nordfeldt vinner markanvisning i Skellefteå

I Skellefteå har behovet av bostäder ökat markant i samband med bland annat Northvolts etablering i kommunen. Idag presenterade Skellefteå kommun Nordfeldt som en av tre aktörer som tilldelats mark i området Anderstorg, där cirka 400 lägenheter kommer uppföras. Det...