Meny Stäng

VI ÄR NORDFELDT

Ett fastighetsbolag med stor erfarenhet och höga ambitioner.
Vi utvecklar, förvaltar och äger hyresfastigheter i egen regi – Alltid långsiktigt

Nordfeldt är en ny men erfaren aktör

Vårt perspektiv är uthålligt och långsiktigt

Vi tänker stort. Vi bygger bostäder men ser oss som stadsbyggare. I en bostadsmarknad med efterfrågan på bostäder för många olika hushåll bygger vi för olika hushållstyper. Vi vill verka inom projekt som håller samman staden och bidrar till att göra den tillgänglig, trygg och levande. De hus vi bygger ska svara mot dagens behov men under sin livstid vara förberedda för framtiden.

Inom de kommande tre åren ska vi på Nordfeldt bygga upp ett eget fastighetsbestånd på omkring 600 hyreslägenheter i Göteborg, Malmö och Stockholm och ha ytterligare några projekt under arbete.

”Tillsammans har vi många års erfarenhet av bostadsutveckling, stadsplanering, projektering, byggproduktion och förvaltning. Vårt perspektiv är uthålligt och långsiktigt.

Vår bakgrund

Företagets grundare Gunnar Nordfeldt utvecklade redan på åttiotalet soluppvärmda lågenergihus i Göteborg. Engagemanget för miljöanpassat bostadsbyggande fortsatte han senare som VD för ByggVesta med fokus på resurssnåla och hållbara lösningar, baserad på trygg och beprövad teknik. Idag används denna teknik på ett innovativt sätt i kombination med solceller och geotermisk energi för att med låg miljöbelastning bygga bostäder med höga komfortkrav för en ekologisk hållbar vardag. Under 2015 inledde vi en ny era när Nordfeldts första projekt startade i Malmö och Göteborg.

Gunnar Nordfeldt

Grundare/VD

Hasse Johansson

Partner/Projektutveckling

Anna McLaren

Partner/Projektutveckling

Rolf Martinsson

Byggchef

Michael Schwieler

Vice VD

Vi är Nordfeldt idag

Gunnar Nordfeldt är arkitekt och har i mer än 35 år varit engagerad i bostadsbyggandets miljö- och klimatfrågor. Inom ByggVesta har han varit drivande i att uppföra över 2 000 energisnåla hyresrätter.

– Med blicken framåt söker vi nya lösningar. Bra resultat bygger på nära samarbete i alla led. Bostadsbyggandet måste öka. Vi är väl förberedda att bygga fler och större projekt.

Hasse Johansson är arkitekt och har länge arbetat med stadsutvecklingsfrågor, bl.a. som stadsbyggnadschef i Borås och som ansvarig för ett antal nationella bostadsutställningar i Borås, Stockholm och Göteborg.

– Vi ska bygga hyresbostäder för många grupper på bostadsmarknaden. Att se möjligheterna och lotsa fram nya projekt i planering och genomförande är min utmaning.

Anna McLaren är civilingenjör med erfarenhet från produktion inom NCC i stora stadsutvecklingsprojekt som Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden.

– Jag har ett stort intresse för miljö och hållbarhet och tycker nu att det är mycket spännande att inom Nordfeldt arbeta med smarta energilösningar, materialval och hållbar miljö i våra hus.

Rolf Martinsson kommer senast från en roll som projektchef hos Peab. Med en genuin kompetens från entreprenadsidan och från bostadsutveckling lotsar han idéer och ambitioner till ett genomförande.

Efter över trettio år i byggbranschen har jag lärt mig att grunden till ett lyckat projekt är de förutsättningar som läggs fast före och under projekteringen. Man kan tänka och göra rätt från början.

Michael Schwieler, civilingenjör från KTH, har under i stort sett hela sin yrkeskarriär jobbat med bostäder med stor erfarenhet från såväl entreprenörsledet som från beställarsidan, senast som regionchef hos Peab i Stockholm.

– Jag drivs av möjligheten att påverka. Att kostnadseffektivt bygga smarta hyresrätter och ge fler möjlighet till ett bra boende ser jag som en stor men fullt genomförbar utmaning.