”Biologiska mångfalden var en viktig aspekt för markanvisningen”

Publicerat: 15 september 2022

När utformningen av Hyllie påbörjades sattes höga ambitioner. Malmös utpost mot Danmark skulle bli regionens klimatsmartaste område.

Stadsplaneringen för Hyllieområdet i Malmö bygger på fyra grundpelare. Den första handlar om kommunikationen och tidigt skapades goda förutsättningar med citytunneln, kollektivtrafik, cykelvägar och vägar. Två andra viktiga aspekter var att höga mål sattes för att bygga kvalitativt och miljömässigt samt att förvalta den högproduktiva jordbruksmark som området ligger på. Den sista grundpelaren var integration. Som sista utpost innan Danmark ville Malmö stad skapa ett tydligt avslut av stadens område och bygga ihop den med övriga delar.

– Hyllie var tidig med att ha höga krav, men nu finns det liknande krav för övriga delar av staden på olika sätt,

berättar Edit Stormwalther, projektledare för Solkvarteren i Hyllie på Malmö stad.

En viktig aspekt för att kunna sätta de höga ambitionsnivåerna menar Edit bland annat beror på att Malmö stad äger majoriteten av all mark i staden och kan därför också ställa krav på byggaktörerna.

– Hyllie har fungerat som ett fokusområde för att lära oss hur långt vi kan nå med klimatambitionerna. Idag finns ett stort fokus på solenergi och hållbarhet, och att valet föll på solceller har vuxit fram i dialogmöten tillsammans med områdets byggherrar. Byggaktörerna har själva varit överens om att det är ett bra sätt att komma fram.

Ambitionen satte också nivån för arbetet med markanvisningar och vilka byggaktörer som tilldelades mark. Att Nordfeldt fick marken längst med Hyllie Vattenpark fanns det flera anledningar till.

– Vi tittar alltid på vad byggherrarna vill göra på platsen och hur väl det matchar med stadens egna ambitioner. Nordfeldts presenterade en mycket omfattande plan för hållbarheten och klimatsmarta byggnader, vilket var en av huvudanledningarna till att de fick markanvisningen. Det är en väldigt svår tomt som de har lyckas skapa något naturligt med. Gården har en trevlig miljö med en rik och varierande vegetation. De visar på att de bjuder in insekter och djur för att bidra till att olika arter trivs, det är inte ovanligt att man gör precis tvärtom för att stänga ute framför allt insekter.

Att gestaltningen passar väl in med övriga området med ett inbjudande och gästvänligt intryck menar Edit visar på ett väl förvaltat förtroende. Hon menar också att arbetet med den sociala hållbarheten också är en viktig aspekt.

– Nordfeldt tar ett socialt ansvar när de bygger för grupper som är i behov av lite mindre och billigare bostäder. Vi har en bostadsbrist i Malmö och det byggs många bostäder i en hög takt. Många byggherrar riktar in sig mot hög- och medelinkomsttagare, och det gör att bristen inte minskar för hushåll med lägre inkomster.

– Bostadsbristen är en av våra tids stora utmaningar och det hjälper inte att bara bygga fler bostäder för att komma till rätta med det. Det som framför allt behövs är billigare bostäder som riktar sig till exempelvis pensionärer eller ungdomar. Jag skulle säga att det är ovanligare att byggaktörer gör som Nordfeldts och uppför lägenheter som riktar sig till andra grupper med behov av mindre och billigare bostäder med lägre krav på inkomst. Behovet av såna lägenheter är stort och det är framförallt det vi saknar. Mindre lägenheter som fler har råd att betala för, men som ligger nära kommunikationen,

avslutar Edit Stormwalther.

Relaterade nyheter

Pressmeddelande Traneberg

Pressmeddelande Traneberg

Nordfeldts erhåller en direktanvisning i Alvik om drygt 50 lägenheter. Byggstart kan ske under 2026 och ett nytt vackert hus kan stå färdigt under 2028.

Ny medlem till Sveriges Allmännytta

Ny medlem till Sveriges Allmännytta

Nordfeldt Development AB är väldigt stolta över att vi blivit antagna som medlemmar i Sveriges Allmännytta. Ett kvitto på att vi arbetar rätt; hållbart och med hyresgästens trivsel i fokus.

Möt vår nya kollega Dylan!

Möt vår nya kollega Dylan!

Hej Dylan, hur känns det att komma till Nordfeldt?
Det känns efterlängtat och spännande. Min ambition är att få komma hit med det jag kan och bidra till en förvaltning utöver det ordinära. Det känns roligt att få arbeta fram rutiner och processer för hur vi vill förvalta våra fastigheter samtidigt som vi ska vara en revolutionerande fastighetsförvaltare som hyresgästerna vill ha som hyresvärd.

Vi tar vårt ansvar

Vi tar vårt ansvar

Situationen i Ukraina berör oss alla och självklart vill vi ta vårt ansvar. Vi har därför skänkt 250 000 kronor till...

Vi rustar för framtiden!

Vi rustar för framtiden!

Igår flyttade vi från Nacka till Mörby Centrum, Golfvägen 2, i Danderyd. Med vårt nya kontor har vi möjlighet att växa...