Meny Stäng

Nordfeldts och Bantorget Hyresbostäder ingår samarbete

Bantorget Hyresbostäder AB och Gunnar Nordfeldts AB har bildat det gemensamt ägda bolaget Nordlo AB för uppförandet av ca 300 hyreslägenheter i Stockholm och Göteborg. Bostäderna skall inom ramen för samarbetsavtalet utvecklas, uppföras och förvaltas via Nordfeldts. Bolaget har för avsikt att genom samarbetet uppföra flertal hyresrättsprojekt runt om i Stockholm, Göteborg och Malmö.

”Samarbetet med Bantorget Hyresbostäder möjliggör en ökad expansionstakt, och ger oss en finansiell styrka för fortsatt expansion. Vår gemensamma syn på att utveckla hållbara hyreslägenheter för generationer nu och framåt utgör plattformen för ett bra samarbete.” säger Gunnar Nordfeldt, VD på Nordfeldts.

“Vi har nu hittat en kompetent och långsiktig partner för utvecklandet av hyresrätter, och samarbetet inom ramen för Nordlo är ett utmärkt komplement till Bantorget Hyresbostäders direkta ägda portfölj av bostadsfastigheter som också har en större geografisk spridning” säger Erik Spernaes, VD på Bantorget Hyresbostäder AB.