Meny Stäng

Nordfeldt blir ankarbyggherre i södra Stockholm

I juni beslutade exploateringsnämnden i Stockholm stad att markanvisa del av Herrängen 1:1 vid Vantörsvägen till Nordfeldt. Vantörsvägen ligger strax söder om Fruängen och är ett ännu delvis oexploaterat område.

Vi är mycket glada för att Nordfeldt har utsetts till ankarbyggherre som kommer att utveckla området tillsammans med Stockholms stad. Platsens speciella förutsättningar ska vi ta vara på genom att förstärka områdets karaktär och gröna värden, säger John Lindell, vd på Nordfeldt.

Exploateringskontoret anser att Nordfeldt, som en av två byggaktörer, har det bästa förslaget vad gäller såväl det arkitektoniska som det stadsmässiga utvecklingsmöjligheterna.

Här kommer vi erbjuda vårt koncept Hyggebo där vi blandar boendeformer, som trivsellägenheter för 70+ och lägenheter för ungdomar upp till 26 år, för att skapa en social och trivsam granngemenskap, avslutar John Lindel