Meny Stäng

Samarbetsprojekt mellan Nordlo och SHIS Bostäder

Just nu pågår första inflyttningen i Nordlos nya fastighet Bikarbonatet i Hökarängen, Stockholm. Av de totalt 107 lägenheterna kommer tio stycken hyras ut till SHIS Bostäder.

Bikarbonatet är beläget i Hökarängen och har uppförts av Nordfeldt som projektutvecklare. Fastigheten ägs av Nordlo, ett JV bolag mellan Bantorget Hyresbostäder och Nordfeldt, där Nordfeldts sköter all förvaltning. En viktig aspekt i förvaltningen är social hållbarhet och det är nu klart att vi ingår avtal med SHIS Bostäder i ett nytt upplägg. Samarbetet innebär att SHIS blockförhyr tio av de totalt 107 hyresrätterna.

  • Det känns verkligen roligt att vi skrivit ett avtal med SHIS Bostäder. Det vi gör tillsammans är ett helt nytt koncept där vi integrerar SHIS lägenheter i Nordlos fastighet. Vi ser många fördelar med att hyra ut våra lägenheter till personer som är utanför den ordinarie bostadsmarknaden i flera fastigheter, det minskar utanförskapet och skapar ett mänskligare samhälle. Jag är övertygad om att det här pilotprojektet är början på ett långt samarbete, säger John Lindell, VD, Nordfeldt.

Inflyttningen i Bikarbonatet har precis påbörjats och inom kort kommer de första SHIS-lägenheterna få nya hyresgäster. Kontrakten på lägenheterna ägs av SHIS Bostäder som utifrån behov och efterfrågan fördelar ut lägenheterna ur sin kö.

  • Vi är väldigt glada över att vi utökar vårt samarbete med privata hyresvärdar och nu får tillgång till Nordlos fastighetsbestånd. Lägenheterna blir ett viktigt tillskott för SHIS bostadssociala verksamhet och kommer bidra till att personer som av ekonomiska eller sociala skäl står allra längst från den ordinarie bostadsmarknaden får möjlighet att få en tillfällig och trygg bostad. Det långsiktiga målet för SHIS verksamhet är att stärka människor att komma tillbaka in på den ordinarie bostadsmarknaden. Vi ser fram emot att följa resultatet av det här initiativet och hur vi kan utveckla vårt samarbete framöver, säger Kristin Jacobsson, (C), ordförande för SHIS Bostäder.

Avtalet mellan Nordlo och SHIS Bostäder löper tillsvidare.