Meny Stäng

Nordfeldt och SHIS Bostäder fördjupar samarbetet

Nordfeldt och SHIS Bostäder inledde sitt samarbete i samband med att Nordfeldt uppförde sitt första Stockholmsbaserade fastighetsbestånd i Hökarängen. Samarbetet innebär att SHIS blockförhyr 10 procent av hyresrätterna och att lägenheterna integrerades och spreds ut i kvarterets fem hus.

– Vi är övertygad om att blandade kvarter bidrar till en ökad trivsel och gemenskap. Genom att låta SHIS Bostäder blockförhyra en del av vårt lägenhetsbestånd kan vi bidra till SHIS uppdrag. Vi tror det finns många fördelar för SHIS hyresgäster att bo i ett hus med olika hushållstyper, i stället för att samla alla bosociala lägenheter i ett flerbostadshus, säger John Lindell, VD på Nordfeldt.

Ett drygt år har gått sedan hyresgästerna flyttade in i Bikarbonatet, Hökarängen, och nu har parterna valt att fördjupa samarbetet med en gemensam avsiktsförklaring.

– För oss på Nordfeldt är det sociala frågorna viktiga och är en grundsten i alla våra projekt. Att vi nu har en avsiktsförklaring med SHIS gör vår sociala hållbarhet ännu tydligare. Det känns mycket roligt att vi får ett närmare samarbete med fler aspekter än bara boende, säger John Lindell.

– Samarbetet med Nordfeldt innebär att vi tar ytterligare ett steg i arbetet med att ge varje människa chansen till ett självständigt liv i egen bostad. Med avsiktsförklaringen gör vi det möjligt för våra hyresgäster att få ett hållbart liv genom nyckeln till sin egen dörr säger Åsa Öttenius, VD på SHIS Bostäder.

Avsiktsförklaringen innebär att SHIS Bostäder kommer ha möjlighet att blockförhyra 10 procent av Nordfeldts fastighetsbestånd i Stockholm och att hyresgäster som efter en tid inte är i behov av stöd från SHIS kan få ett eget tillsvidarekontrakt. Nordfeldt kommer även erbjuda praktikplatser och säsongsanställningar i anslutning till den egna produktionen och förvaltningen.

– Samarbetet mellan SHIS och Nordfeldt är värdefullt och vi är glada att vi nu kan vidareutveckla det till att omfatta fler bostäder med möjlighet till tillsvidarekontrakt, såväl som praktikplats och säsongsanställningar för våra hyresgäster. Det är ett tydligt mervärde som Nordfeldt kan erbjuda säger Kristin Jacobsson (C), ordförande i SHIS Bostäder.


För mer information:

John Lindell                                    Åsa Öttenius
VD, Nordfeldt                                       VD, SHIS Bostäder
070-549 86 48                                    08-508 38 701