Meny Stäng

Bikarbonatet, Helikoptervy

Samtliga betongstommar är nu resta och arbetena med taken pågår för fullt. Som framgår av bilden är de två första husen putsade och här pågår invändig komplettering. Som det ser ut idag kommer dessa att stå klara för inflyttning  1 november och de övriga tre under december månad.

Förmedlingen kommer att ske via bostadsförmedlingen och påbörjas under maj-juni. Håll ögonen öppna om intresset finns.