Meny Stäng

EMBLA 2 i HYLLIE, MALMÖ

I öppna landskap med nära till naturen

Embla 2 var Nordfeldt Developments första projekt och färdigställdes våren 2017. Projektet, som är beläget i den nya stadsdelen Hyllie utanför Malmö, avyttrades 2019 till Bantorget Hyresbostäder som ett led i Nordfeldt Developments fortsatta utveckling.

Om fastigheten

Ambitionen var att projektet skulle bli en del av Malmö Stads stora satsning att göra Hyllie till en global förebild för hållbar stadsutveckling med lägenheter av hög standard och god kvalitet samt stort engagemang inom miljö och förnyelsebar energi. Stort fokus låg även på mobila åtgärder för att därigenom hålla ner behovet av bil och istället främja användandet av gång- och cykeltrafik. Med mindre än 100 m till närmaste busshållplats och 5 minuters gångavstånd till Hyllie station varifrån tåg avgår till stora delar av östersundsregionen eller Kastrups flygplats har huset också ett ur kollektivtrafiksynpunkt utmärkt läge.

I april 2019 ingick Embla 2 i en större affär och avyttrades då till Bantorget Hyresbostäder AB. Detta som ett led i Nordfeldts fortsatta utveckling av Hyresbostäder inom främst Stockholm, Göteborg och Malmö. Bantorget Hyresbostäder är också den partner med vilken vi idag samarbetar i våra två pågående projekt i Stockholm och Göteborg, och med vilken vi avser att utveckla kommande projekt.

Projektfakta


Område: Hyllie, Malmö
Avstånd till kollektivtrafik: 80 m till buss, 5 min till station
Antal lägenheter: 60 st
Solceller: Ja
Förmedling: Stadsbostäder i Malmö AB
Status: Samtliga lägenheter uthyrda
Arkitekt: John Kirsh, KDA
Fastighetsägare: Bantorget Hyresbostäder Embla AB