Meny Stäng

ÅRSTAFÄLTET I STOCKHOLM

Ett trähusprojekt värt att uppmärksamma

Hösten 2017 startade planeringen av 180 bostäder som skall uppföras i trä på Årstafältet i Stockholm. Nordfeldts har tillsammans med Lindbäcks, efter en tävling, fått förtroendet utveckla tre bostadsrättskvarter, med hustyper från tre till nio våningar, en levande huvudgata och ett torg vid en av stadsdelens entréer.

Tre trähuskvarter på Årstafältet

Nordfeldt har en stor tilltro till trähusbyggandets framtid. Miljöhänsyn, trivsel och ökad industrialisering talar för trä och vi tänker vara med i denna utveckling. Göteborgs stad genomförde 2017 en tävling som syftade till ett demonstrationsprojekt med hus i trä. Nordfeldts deltog med ett förslag som fick en andraplats. Strax efter vann vi tillsammans med Lindbäcks en markanvisningstävling i Stockholm. Vårt perspektiv var ett trähusbyggande som går vidare från hus till att bygga kvarter och stad. På Årstafältet tre kvarter, med olika hustyper, en levande huvudgata och ett torg vid en av stadsdelens entréer.

I förslaget finns 141 lägenheter och 39 radhus med olika hustyper och varierade hushöjder, från två till nio våningar. Avsikten är att använda olika byggsystem för trähusbyggande. Stadens bedömningsgrupp menade förslaget visar på ett övertygande sätt att industriellt byggande i trä inte innebär likadana hus, att det industriella inte står i motsats till variation och att det industriella byggandet inte är ett hot mot god arkitektur. I dag pågår detaljplanearbetet.

Projektstatus


Projektfakta


Område: Årstafältet, Stockholm
Avstånd till kollektivtrafik:
Antal lägenheter: 180 st
Solceller: Ja
Status: Planering
Arkitekt: White Arkitekter