Meny Stäng

Uppsägning av lägenheten

Säga upp kontraktet

För att säga upp din lägenhet behöver vi få en signerad uppsägning ifrån dig. Kontakta oss på Nordfeldt så skickar vi en uppsägningsblankett via Oneflow som signeras med Bank-ID.

Det är viktigt att det tydligt framgår vad uppsägningen gäller, i det fall du har fler än ett hyreskontrakt hos oss (exempelvis lägenhet eller/och parkeringsplats). Uppsägningstiden på tre (3) månader räknas alltid från aktuell månadens sista dag.

Detta händer vid uppsägningen

Vi gör alltid en försyn av lägenheten i samband med att ett avtal sägs upp. Denna syn kommer att ske inom ca en månad efter att du har sagt upp ditt hyreskontrakt och ett protokoll upprättas. Vår fastighetsskötare kommer att kontakta dig för att boka en tid för syn. Om förbesiktningen visar att bostaden har skador som inte kan anses som normalt slitage, och där du då är skyldig att återställa, har du möjlighet att själv göra detta under uppsägningstiden. Om du inte vill eller kan åtgärda skadorna själv kommer vi att debitera kostnaden för arbetet. Detta sker i anslutning till din slut faktura. Om du väljer att själv åtgärda skadan ska detta vara fackmannamässigt utfört.

Att tänka på under uppsägningstiden

Under din uppsägningstid kommer vi annonsera ut lägenheter för en ny hyresgäst. Därmed är det viktigt att du medverkar till att vi kan visa din bostad under uppsägningstiden. Extra viktigt är det om du planerar att flytta tidigare eller under semestertider. Vi kommer att kontakta dig då vi har en intressent och stämmer av möjligheten för en direktkontakt mellan dig och den tänkta hyresgästen.

Glöm inte:

  • Att lämna din nya adress och telefonnummer till oss
  • Att anmäla din flytt till Skatteverket
  • Att anmäla din nya adress till dem som skickar post till dig
  • Att säga upp eller flytta din hemförsäkring

Detta händer när ditt avtal upphör – när du flyttar ut

Fastighetsskötaren tar kontakt med dig för att bestämma när den slutliga synen av lägenheten ska ske. Här kontrolleras att eventuella åtgärdspunkter från försynen är fackmannamässigt utförda. Vi tittar också på städning samt om det har uppstått skador efter försynen. Om det finns kvarvarande eller nya anmärkningar kommer du att få ett tilläggsprotokoll med eventuellt betalningskrav. Detta gäller även dolda skador som inte syntes vid första syntillfället.

Samtliga nycklar och låsbrickor ska lämnas tillbaka till fastighetsskötaren efter överenskommelse, dock senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyresavtalet har upphört att gälla.

Det tar tid att flyttstäda

När du flyttar ut ur din lägenhet ska den vara ren och fin. Tänk på att det tar tid att flyttstäda. Det räcker inte med sista dagen, i alla fall inte om du ska göra jobbet själv! Det är realistiskt att räkna med tre hela dagar för att ta sig igenom alla ytor i en normalstor lägenhet. Om städningen inte är tillräckligt bra gjord, kommer vi att debitera dig kostnaden för att anlita en städfirma.

Cirka en månad efter att du flyttat ut får du din slutfaktura. Fakturan innehåller kostnaden för din förbrukning av el och vatten under din sista månad i lägenheten. (Denna kostnad debiteras alltid med en månads eftersläpning)

Göra lägenheten i ordning:

Återställa ändringar

Om du har gjort ändringar utan att fråga Nordfeldt om speciellt tillstånd, måste du ändra tillbaka till utgångsläget innan du flyttar.

  • Borttagna innerdörrar ska sättas tillbaka
  • Borttagen utrustning, till exempel hatthylla eller badrumsskåp, ska sättas tillbaka
  • Spikar, betongkrokar, skruv och plugg som sitter i väggar eller tak ska tas bort.
  • Hål i väggarna ska lagas, helst med latexfog eller spackel. Laga enbart själva hålet, undvik att kladda runt om. Stryk färg på lagningen om det behövs
  • Klistermärken och tejp ska tas bort. Använd limlösande rengöringsmedel, till exempel kemiskt ren bensin eller limtvätt för att få bort de sista resterna.
  • Har du lagt in alternativt golv ovanpå ursprungsgolvet så ska de tas bort. Ta också bort eventuella limrester.

Ändringar som inte kan återställas

Om du har gjort ändringar eller skadat något som inte kan återställas på ett enkelt sätt, måste du vara beredd på att betala för återställandet. Det gäller givetvis inte för slitage i rimlig omfattning. Men om parketten är förstörd, en dörr har fått ett hål eller om ett fönster är spruckna är det oaktsamhet, inte slitage. Har du målat om lägenheten i extrema färger får du också vara beredd att betala för återställandet. Redovisa öppet dessa saker vid besiktningen.

Städa och bli av med sopor

När du städar ut dina saker kanske det blir mer sopor än vanligt. Använd då kommunens återvinningscentral och inte soprummet på fastigheten.

Övriga utrymmen

Lägenhetsförrådet i källaren ska även detta vara tömt och städat när du flyttar ut. Är detta inte åtgärdat kommer kostnaden för tömning att debiteras dig som hyresgäst.