Hyra ut i andra hand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Då ska du först lämna in en ansökningsblankett till Nordfeldt och få vårt godkännande till uthyrningen

Du behöver vårt tillstånd

Tillstånd kan lämnas om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, provboende med sambo, andra särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden, har beaktansvärda skäl för uthyrning och Nordfeldt inte har befogad anledning att vägra samtycke.

En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för max 1 år. Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktande. Om hyresgästen förvärvat villa eller bostadsrätt eller förhyrt annan lägenhet godkänns inte begäran om andrahandsuthyrning av lägenhet för exempelvis provboende, då det är att anse som ett förvärv av långsiktig karaktär.

Gör så här om du vill hyra ut i andra hand

Fyll i blanketten Ansökan om uthyrning i andra hand och vid behov Fullmakt andrahandsuthyrning och lämna eller skicka till oss.

Blanketter

Blankett m bilaga_Andrahandsuthyrning

Blankett_Fullmakt