VANTÖRSVÄGEN – Herrängen, Stockholm

VANTÖRSVÄGEN – Herrängen, Stockholm

Om området

Herrängen är ett mycket lugnt område mellan Älvsjö och Fruängen. Norr om Herrängens villastad löper Vantörsvägen med en stor oexploaterad remsa längs vägen. Nordfeldts har utsetts till ankarbyggherre som planerar att utveckla området tillsammans med Stockholm Stad. Exploateringskontoret anser att Nordfeldt, som en av två byggaktörer, har det bästa förslaget vad gäller det arkitektoniska som de stadsmässiga utvecklingsmöjligheterna.
Med närhet till Herrängens skola, Långbroparken och Älvsjöskogen finns alla goda förutsättningar för att skapa trygga och trivsamma hem för alla framtida Herrängsbor.

Om kvarteret

På Vantörsvägen planeras drygt 250 bostäder, varav cirka 150 hyresrätter av Nordfeldt. För att skapa en social och trivsam granngemenskap kommer vi att erbjuda vårt koncept HyggeBo Maxi med bland annat seniorbostäder för 65+, ungdomsbostäder för ungdomar upp till 26 år, LSS-gruppbostäder samt vanliga hyresrätter.

Byggstart

Preliminärt 2026

Inflyttningsdatum

Preliminärt 2028