FLATÅS ALLÉER I GÖTEBORG

Hyresrätter för många

Flatås i Göteborg består av två bostadshus med totalt 194 lägenheter, gemensamma sociala utrymmen, takterrass och en integrerad förskola. I kvarteret finns ungdomsbostäder och trivselboende (70+) och tillsammans lever olika generationer i ett område som inbjuder till lugn och ro.

Vårt projekt vid Nymilsgatan ingår i Göteborgs jubileumssatsning BoStad2021. Projektet byggstartades under november 2018 och vid årsskiftet 20/21 var samtliga lägenheter inflyttade.

Hyresrätten har en bred uppgift på dagens bostadsmarknad och efterfrågas av många olika hushåll. Här finns ungdomsbostäder för de som söker sin första bostad, trygghetsbostäder för äldre, bostäder för barnfamiljer intill förskola och skola liksom bostäder för personer med behov av särskilt stöd. Granne med bostäderna ligger en F6-skola, ett fritidshem och en aktivitetspark.

Hållbart boende

Flåtas förenar social hållbarhet med ekologisk. Med spårvagnshållplats inom 100 m och en satsning på olika mobilitetsinsatser vill vi underlätta de boendes ekologiska miljöval i vardagen. Skyddad cykelparkering, cykelpool med specialcyklar, cykelgarderober och cykelverkstad finns i huset. Värmen i husen kommer från förnyelsebara energikällor och genom en solcellsanläggning på taket tar vi hand om den övervägande delen av fastighetselen. Energilösningarna motsvarar klassificeringen för passivhus.

FLATÅS ALLÉER I GÖTEBORG

 

Stöttar globala målen

Koncept/funktioner