EMBLA 2, Hyllie, Malmö

EMBLA 2, Hyllie, Malmö

I öppna landskap med nära till naturen

Ambitionen var att projektet skulle bli en del av Malmö Stads stora satsning att göra Hyllie till en global förebild för hållbar stadsutveckling med lägenheter av hög standard och god kvalitet samt stort engagemang inom miljö och förnyelsebar energi. Stort fokus låg även på mobila åtgärder för att därigenom hålla ner behovet av bil och i stället främja användandet av gång- och cykeltrafik. Med mindre än 100 m till närmaste busshållplats och 5 minuters gångavstånd till Hyllie station varifrån tåg avgår till stora delar av öresundsregionen eller Kastrups flygplats har huset också ett ur kollektivtrafiksynpunkt utmärkt läge.

I april 2019 ingick Embla 2 i en större affär och avyttrades då till Bantorget Hyresbostäder AB. Detta som ett led i Nordfeldts fortsatta utveckling av Hyresbostäder inom främst Stockholm, Göteborg och Malmö. Bantorget Hyresbostäder är också den partner som vi samarbetat med i våra två projekt i Hökarängen och Göteborg, och med vilken vi avser att utveckla kommande projekt.