ÅRSTAFÄLTET
etapp 4a,
STOCKHOLM

ÅRSTAFÄLTET etapp 4a, STOCKHOLM

Om området

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med över 6 000 nya bostäder i flera etapper.

Om kvarteret

På Årstafältets etapp 4a planeras tre kvarter, med olika hustyper, en levande huvudgata och ett torg vid en av stadsdelens entréer.

I projektet finns ca 140 lägenheter och 9 radhus med olika hustyper och varierade hushöjder, från två till nio våningar. Projektet visar på ett övertygande sätt att industriellt byggande i trä inte innebär likadana hus och att det industriella inte står i motsats till variation.

Byggstart

Preliminärt 2029

Inflyttningsdatum

Preliminärt 2031