Meny Stäng

Byta bostad

Efter en tid som hyresgäst kan behoven förändras och du kanske vill byta bostad. För att vi ska kunna godkänna bytet ska du bland annat ha bott i din nuvarande bostad i minst 1 år.

Det finns två sätt att byta bostad

Du kan söka ny bostad genom vår förmedling. Tänk på att du har 3 månaders uppsägningstid. Nordfeldt säger automatiskt upp ditt nuvarande avtal när du har tackat ja till en ny bostad hos oss. Sök bostäder med symbolen .

  • Du hittar själv någon att byta med, antingen någon som bor hos oss eller någon annanstans. Lämna en blankett för ansökan om lägenhetsbyte med bilagor till Nordfeldt för handläggning.
  • Är ni två som har avtal tillsammans, men enbart en av er ska flytta, måste ni först göra en överlåtelse av nuvarande avtal till den som ska bo kvar. Lämna blankett ”Överlåtelse av hyresrätt” med bilagor till Nordfeldt för handläggning.

Har du hittat någon som vill byta bostad med dig?

Ta då kontakt med Nordfeldt. Vi måste godkänna bytet innan det genomförs. Vi godkänner bytet om:

  • Syftet är att skaffa en annan bostad.
  • Du har haft hyreskontrakt i minst 1 år på din nuvarande bostad samt har för avsikt att bo varaktigt i den bostad som du byter till.
  • Båda hushållen måste ha betalat hyran punktligt och i övrigt varit ansvarsfulla.

Vi gör alltid en ekonomisk kontroll och en kreditprövning av den som ska flytta till oss.

Observera att hyresavtalet alltid måste skrivas på våra mallar för att det ska vara giltigt. Alla andra typer av hyresavtal är olovliga.

Om vi upptäcker ett skenbyte riskerar båda hushållen att förlora kontrakten.

Skulle vi av någon anledning inte godkänna bytet, kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning av beslutet. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas.

Blanketter