Meny Stäng

Vår sociala modell – ett socialt partnerskap

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”. Den inställningen har vi tagit fasta på. I alla våra projekt och fastigheter vill vi bidra och hjälpa till med något utav samhällets lite mer krävande sociala utmaningar. Med vår modell bidrar vi till samhället samtidigt som vi med vår blandning av olika hushåll skapar levande kvart där människor trivs.

Social uthyrningsstrategi

Som en del i vårt sociala arbete har vi en social uthyrningsstrategi där vi erbjuder bostäder åt hushåll som normalt har svårare att komma in på bostadsmarknaden. Vår modell bygger på ett socialt partnerskap där vi fördelar våra lägenheter enligt strategin att:

  • 50% av lägenheterna förmedlas till den lokala bostadsförmedlingens kö
  • 25% av bostäderna erbjuds till äldre (Trivselboende 70+)
  • 10% ungdomslägenheter (18-26 år) med lägre hyra
  • 5% hyrs ut till strukturellt bostadslösa (tex hushåll med barn och låg inkomst)
  • 5% ingår i vårt sociala kontrakt (exempelvis via SHIS)
  • 5% av bostäder används som arbetsmarknadsåtgärd (arbete mot bostad)

Läs mer om våra boendeformer.