Meny Stäng

Våra samarbetspartners

Genom att ingå olika typer av samarbeten kan vi göra större sociala insatser.

I dagsläget har vi samarbete med:

Bantorget Hyresbostäder

Nordfeldt har ett samarbete med Bantorget Hyresbostäder som ägs av LO och sex andra fackförbund. Genom JV äger Nordfeldts 50% och Bantorget Hyresbostäder 50% av det gemensamma bolaget Nordlo Fastigheter.

Nordfeldts förvärvar, uppför och förvaltar fastigheterna, och Bantorget Hyresbostäder är med och finansierar projekten.

SHIS Bostäder

Tillsammans med SHIS Bostäder tecknade vi i november 2021 en avsiktsförklaring som innebär att SHIS Bostäder har möjlighet att blockförhyra 10 procent av fastighetsbeståndet i varje kvarter som Nordfeldt uppför i Stockholms stad. Lägenheterna sprids ut i kvarterets samtliga trappuppgångar för att integreras på bästa sätt.

SHIS hyresgästen som efter en tid inte är i behov av stöd från SHIS kan därefter få ett eget tillsvidarekontrakt med oss. Utöver bostad innebär avsiktsförklaringen även att Nordfeldt kan erbjuda praktikplatser och säsongsanställningar i anslutning till den egna produktionen och förvaltningen.

Samarbetet som inleddes 2019 skapar möjlighet att erbjuda en lägenhet till personer som av ekonomiska eller sociala skäl behöver en tillfällig och trygg bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Målet är att stärka människor och ge utrymmet till ett självständigt och hållbart liv.

Sagt om samarbetet

”Samarbetet med Nordfeldt innebär att vi tar ytterligare ett steg i arbetet med att ge varje människa chansen till ett självständigt liv i egen bostad. Med avsiktsförklaringen gör vi det möjligt för våra hyresgäster att få ett hållbart liv genom nyckeln till sin egen dörr”
Åsa Öttenius, VD på SHIS Bostäder.

”Samarbetet mellan SHIS och Nordfeldt är värdefullt och vi är glada att vi nu kan vidareutveckla det till att omfatta fler bostäder med möjlighet till tillsvidarekontrakt, såväl som praktikplats och säsongsanställningar för våra hyresgäster. Det är ett tydligt mervärde som Nordfeldt kan erbjuda”
Kristin Jacobsson (C), ordförande i SHIS Bostäder.