Meny Stäng

VARHOLMSGATAN, GÖTEBORG

Att placera ett studentboende med en integrerad förskola intill en av Göteborgs största kyrkogårdar handlar inte bara om hus utan om vår syn på hela ”livet”. Kyrkogårdar är fridfulla, lugna platser där man för en stund kan samla sina tankar. Ett ”rum” mellan generationer. En koppling mellan nutid, dåtid och framtid. Västra Kyrkogården är planlagd i ett rutnät med tydliga kvarter och vackra alléer. Omgivande grönska och bebyggelse bildar tydliga väggar och i väster ligger vår tomt. En trädbevuxen höjd som silar det vackra solljuset från västerhavet ner på begravningsplatsen. Befintliga flerfamiljshus från 40 talet ligger strikt i nordsydlig riktning i kontrast till villorna på  Ekebäckshöjd som ligger huller om buller i den kuperade terrängen.

Vi bryter ner den tillkommande bebyggelsen i ”greppbara” enheter som varsamt placeras så att så mycket som möjligt av naturvärdena kan behållas. Husen ligger så att grönska och sol letar sig ner till gatan. Fasaderna bildar en vacker fond mot kyrkogården och planerna utformas så att ”störande verksamhet” vänder sig bort från kyrkogården. Uteplatser, lekytor mm ligger åt väster och studenterna har ”egna” terrasser en bit från husen. Vid varje hus finns ett stensatt ”angöringstorg” med sitt egna ”entréträd”. Med dagens energidebatt och hotande klimatsituation är miljöriktigt byggande inte något konstigt. Vi utmanar och förslår en bostadsproduktion helt CO2 neutral. Fasader och stomme tillverkas av trä i en långt driven prefabriceringsprocess men vi nöjer oss inte med detta utan vill gå vidare och utreda bilpooler, solceller, solfångare, återvinningsstationer, laddningsstationer mm. Vi vill vara med och ta ansvar för vår miljö!

Kund: SGS Göteborg
Whites kompetenser: Arkitektur, Landskap
Projekt start/slut: 2016
Storlek/yta: 322 lgh + förskola, 22000m² BTA
Övrigt: CO2 neutral prefabricerad bostadsproduktion helt i trä.