Meny Stäng

SOLKVARTEREN I HYLLIE, MALMÖ

En ”test bed” för klimatsmart solteknik

Hyllie i Malmö är Malmös nya miljösmarta stadsdel.  Solkvarteren skall bli en tydlig exponent för Malmös höga ambitioner och Staden har valt 6 byggaktörer för att omsätta planerna i Solkvarterens bostadsprojekt. Nordfeldt kommer att bidra med ca 85 bostäder.  Detaljplanen är färdig och arbetet har börjat med att utifrån en sammanfattande bild av tänkbara miljöval bestämma de lösningar som är mest lämpade här. Byggstarten är beräknad till tredje kvartalet 2019.

MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM MED FOKUS PÅ SOLENERGI

Vi bygger hus med en mycket välisolerad och tät klimatskärm för att minimera värme-användning och energiförbrukning med målet att uppnå passivhusnivå. Energisystemet utgår från grön fjärrvärme. Energianvändningen hålls på en låg nivå med hjälp av att högeffektiva FTX-aggregat. För hushållsel och varmvatten tillämpas individuell mätning och debitering. Tvätt och diskmaskiner kopplas med både kall- och varmvatten för att minska mängden el. I gröna kontrakt får de boende ett naturligt verktyg för att påverka sin egen förbrukning och boendekostnad.

Solvända tak kläs med högeffektiva kiselsolceller som producerar minst fastighetsel. Målet är att maximera andelen egenproducerad el som kan användas inom byggnaden och minimera behovet av köpt el. Förutsättningarna undersöks och utrymme säkras för dygns- och säsongslagring genom litiumjonbatterier, i fastigheten eller gemensamt med andra byggherrar, för att att spara dagens och sommarens överskottsel till förbrukning under natt eller vinterhalvår.Inom ramen för Solkvarteren prövas förutsättningarna för smarta lokala nät och modeller för elhandel i samverkan med nationella elproducenter.  Under hösten fastställs projektets soltekniska lösningar.

SOLENERGIARKITEKTUR

Utformningen av Solkvarteren skall på flera plan kommunicera bostadsbyggande och hållbarhet. Det skall vara ett tydligt bidrag till bilden av det klimatsmarta Hyllie och Malmö. Samtidigt skall utformningen stimulera de boende till en hållbar vardag.