Meny Stäng

Kv SLURING, LIMHAMN

På cementfabrikens gamla område i Limhamn uppstår en ny stadsdel där Limhamns fiskeby får växa fram till havet. Här bildar Kv Sluring en ny stadsfront med lägenheter med utsikt mot Malmö och Öresund. Området Limhamns Läge binder samman den gamla fiskebyn Limhamn med havet. Gammal industrimark har givit plats åt bostäder, parker, skolor och lokaler. Kv Sluring bildar en ny stadsfront mot det gamla Limhamn och har därför en viktig placering i den nya stadsdelen. Kvarteret är mellan fyra och sex våningar högt och det fria läget intill mer småskalig bebyggelse och områdets nya park, ger kvarterets lägenheter möjlighet till långsträckta utsikter in mot Malmö och mot Öresundsbron.

Projektet arbetades fram som ett hyresrättsprojekt. Under arbetets gång blev det klart att Malmös kommunala bostadsbolag MKB, skulle köpa projektet nyckelfärdigt. Det var viktigt att skapa hög effektivitet, utnyttja alla kvadratmeter på bästa sätt och samtidigt skapa en för hyresvärden optimal blandning av storlekar på lägenheter. Kvarteret har fått en tydlig gestaltning med två olika fasadmaterial. En robust tegelfasad möter den omgivande staden och mot kvarterets och områdets inre bryts det av med en lättare skivfasad, som kontrasterar mot det ljusa teglet. Utgångspunkten i fasadgestaltningen är en bearbetning av teglet som material. Olika mönster och förband ger liv till fasaden och ger en detaljering i närskalan. Målsättningen har varit, att inom ramen för en stram projektbudget, ge arkitekturen bestående kvaliteter, som ger mervärde till upplevelsen av kvarteret både för boende och förbipasserande.

Kund: NCC/MKB
Whites kompetenser: Arkitektur
Storlek/yta: 11 000 m2 ljus BTA, 128 lägenheter, 2 lokaler
Färdigställt: 2017