Meny Stäng

Kv SLURING, LIMHAMN

På cementfabrikens gamla område i Limhamn uppstår en ny stadsdel där Limhamns fiskeby får växa fram till havet. Här bildar Kv Sluring en ny stadsfront med lägenheter med utsikt mot Malmö och Öresund. Området Limhamns Läge binder samman den gamla fiskebyn Limhamn med havet. Gammal industrimark har givit plats åt bostäder, parker, skolor och lokaler. Kv Sluring bildar en ny stadsfront mot det gamla Limhamn och har därför en viktig placering i den nya stadsdelen.

KOGGENS GRÄND, MALMÖ

White arkitekter har i Malmös Västra Hamnen låtit uppföra ett av Sveriges första större ägarlägenhetsprojekt. För White har detta varit en möjlighet att både berika och förnya den svenska bostadsmarknaden. I arbetet med Koggens Gränd söktes ett arkitektoniskt uttryck för en ny boendeform, som också förmedlade platsens potential; ett söderläge vid en ny park i Västra Hamnen.

FROSTALIDEN, SKÖVDE

Höga hus i trä är kanske den mest intressanta byggtrenden på senare tid och White ligger i frontlinjen för träbyggandets renässans. I Skövde har vi ritat ett
projekt som med sina åtta våningar är ett av landets för närvarande högsta bostadshus i trä Strax norr om centrum växer en helt ny stadsdel fram med trä som dominerande byggmaterial.

FRANS SUELL, MALMÖ

På Gamla Väster, i Malmös absoluta centrum, har ett kvartershörn varit obebyggt sedan 1975 när fabriksbyggnaden som då fanns på tomten brann ner. White har åt fastighetsägaren Stena gestaltat ett bostadshus i ett för Malmö unikt läge i en kontext som gav både utmaningar och inspiration.

VARHOLMSGATAN, GÖTEBORG

Att placera ett studentboende med en integrerad förskola intill en av Göteborgs största kyrkogårdar handlar inte bara om hus utan om vår syn på hela ”livet”. Kyrkogårdar är fridfulla, lugna platser där man för en stund kan samla sina tankar. Ett ”rum” mellan generationer. En koppling mellan nutid, dåtid och framtid. Västra Kyrkogården är planlagd i ett rutnät med tydliga kvarter och vackra alléer.

KVINNOHUSET, ÖREBRO

Mitt i stenstaden Örebro har ett modernt trähus landat. Ett tryggt och säkert boende för hotade kvinnor, där byggnaden i sig är en förebild för hur man kan skapa smarta och hållbara infill-projekt i trånga stadsmiljöer. Bostadshuset i fem våningar är byggt med en limträstomme som stabiliseras av ett trapphus i betong. Mellan de två huskropparna ligger en skyddad innergård med sittplatser, odling och lekplats. Träfasaden skapar en välkommen kontrast till de omgivande byggnadernas utsmyckningar, samtidigt som den smälter väl in med sina ljusa, varma färger.