Meny Stäng

NYMILSGATAN I FLATÅS, GÖTEBORG

HYRESRÄTTER FÖR MÅNGA

Hyresrätten har en bred uppgift på dagens bostadsmarknad och efterfrågas av många olika hushåll. I Flatås Göteborg startar efter sommaren 2018 uppförandet ett projekt som vi hoppas skall skapa broar, trygghet och trivsel. I två bostadshus med 194 lgh, gemensam träffpunktlokal, takterrass, cykelverkstad och en integrerad förskola vill vi nå många målgrupper. Här finns 25 ungdomsbostäder för de som söker sin första bostad, 35 trygghetsbostäder för äldre med gemensamhetslokal, bostäder för barnfamiljer intill förskola och skola liksom gruppbostäder för personer med behov av särskilt stöd.

HÅLLBAR EKOLOGISK VARDAG

I projektet förenas social hållbarhet med ekologisk. Med spårvagnshållplats inom 100 m och en satsning på olika mobilitetsinsatser vill vi underlätta de boendes ekologiska miljöval i vardagen. Skyddad cykelparkering, cykelpool med specialcyklar, cykelgarderober och cykelverkstad finns i huset. Värmen i husen kommer från förnyelsebara energikällor. Solceller bidrar till fastighetselen. Energilösningarna motsvarar passivhus.

Vårt projekt vid Nymilsgatan ingår i Göteborgs jubileumssatsning BoStad2021 med sikte på att till 2021 färdigställa 7000 bostäder utöver tidigare planerad. Detaljplanen och bygglov är klara. Byggstart under hösten 2018.