Meny Stäng

KVINNOHUSET, ÖREBRO

Mitt i stenstaden Örebro har ett modernt trähus landat. Ett tryggt och säkert boende för hotade kvinnor, där byggnaden i sig är en förebild för hur man kan skapa smarta och hållbara infill-projekt i trånga stadsmiljöer.

Bostadshuset i fem våningar är byggt med en limträstomme som stabiliseras av ett trapphus i betong. Mellan de två huskropparna ligger en skyddad innergård med sittplatser, odling och lekplats. Träfasaden skapar en välkommen kontrast till de omgivande byggnadernas utsmyckningar, samtidigt som den smälter väl in med sina ljusa, varma färger. Med träpanel synliggörs även trästommen som till största del ligger dold. Valet av trä hade även fler fördelar.

Kund:
John Ekströms AB
Whites kompetenser:
Arkitektur
Storlek/yta:
Nybyggd 650 m2 BTA, Ombyggd 250 m2 BTA
Färdigställt:
2018

Entreprenören kunde utnyttja just-in-timeleveranser; stora byggelement som pelare, balkar, fackverk och bjälklagskassetter levereras samma dag som de lyfts på plats med byggkran. Ett träbygge är också mycket tystare och stör grannarna mindre än andra byggsystem. En stor fördel på en plats omgiven av andra bostadshus.