Meny Stäng

KOGGENS GRÄND, MALMÖ

White arkitekter har i Malmös Västra Hamnen låtit uppföra ett av Sveriges första större ägarlägenhetsprojekt. För White har detta varit en möjlighet att både berika och förnya den svenska bostadsmarknaden. I arbetet med Koggens Gränd söktes ett arkitektoniskt uttryck för en ny boendeform,
som också förmedlade platsens potential; ett söderläge vid en ny park i Västra Hamnen. Genom hela processen drevs projektet framåt med en tydlig konceptuell idé, en idé om att varje lägenhet har ett individuellt uttryck, men samtidigt underordnas husets samlande gest mot staden. Resultatet är ett hus som samtalar med parken och det stora stadsrummet, ett hus med ett tydligt avläsbart uttryck. Lika viktig är närskalan, där omsorg om detaljer och material ger en rikare upplevelse för handen och ögat. Medvetna materialval och bearbetning av detaljer förstärker husets uttryck. Vitbetong, lärkträ, stål och glas är bearbetade och använda så att varje material kommer till sin rätt.

Betongen ger den tydliga ramen inom vilken bostäderna tillåts få sina individuella uttryck. Den prefabricerade betongen har utnyttjats för att skapa lekfulla uttryck i fasad; fasningar och mönstergjutning som ger ytterligare dimensioner till arkitekturen. Tack vare att White agerade både arkitekt och byggherre, var det möjligt att testa nya koncept, energisystem och  byggtekniker och på så sätt vara med och driva utvecklingen i byggbranschen framåt. Målet har varit att förena en hög arkitektonisk ambition med långsiktiga lösningar som håller nere underhållsbehovet och som ger en bra boendeekonomi för ägarna. Hela huset miljöcertifierades för att nå branschens högsta standard, Miljöbyggnad GULD.

Kund: White Arkitekter
Whites kompetenser: Arkitektur, BIM, Landskap,
Ljusdesign, Miljö, Visualisering
Storlek/yta: 31 lägenheter, 44–123 m2
Utomhusmiljö 642 m2
Projekt start/slut: 2009–2012
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad GULD
Kostnad: ca 115 miljoner SEK