Meny Stäng

Intresseanmälan

Kv GRYNINGEN LUND- Bostäder för ett hållbart liv

Odling på fastigheten – Ekologisk mångfald och stadsodling

Den goda jorden från husen sparas för att återanvändas vid hushållsodling på tak, balkonger och gård. Dagvatten från tak samlas upp för bevattning av gröna fasader och odlingsytor. Växtsäsongen förlängs genom takens växthustorn och gårdens orangeri.

Växtval i regnträdgård mot gata och vid dagvattendamm på gård bidrar till en biologisk mångfald och pollinering som förstärks med stora träd, fågelholkar, insektshotell och fjärilsrestauranger i en grön länk kopplad till Gryningsparken. Här finns förutsättningar för odling och social gemenskap.

Cradle to cradle – Cirkulära materialflöden och projektets C2C- perspektiv

Vi prövar möjligheterna att tillämpa C2C principer i projektets processer, metoder och materialval. Vårt fokus är solenergilösningar, mångfald och biodiversitet i den gröna miljön, cirkulära materialflöden med lång livslängd och låg CO2 påverkan och byggprocesser med minimalt spill. Grunden är Energieffektiva hus och solenergi med sikte på passivhus FEBY 18. Material och byggsystem väljs som binder CO2, som ger lågt koldioxidavtryck vid uppförandet och som är möjliga att demontera och återanvända. Vi överväger hus med stort inslag av massivträ och en industriell bostadsproduktion med minskat byggavfall, färre transporter och kort byggtid.

Bidra till det offentliga rummet – Levande gata och gård

Gatumiljön skall vara upplevelserik och varierad med bostadsentréer och publika verksamheter, pausytor och mötesplatser. Minst två lokaler tillsammans med bokaler/studiolägenheter bidrar till liv i gaturummet. Pausplatser, gröna bostadsentréer, husets ”Bike hub” och markvåningens regnträdgårdar delar upp fasaden längs boulevardgatan i varierande sekvenser.  En markerad uppdelning i 1-2 nedre våningsplan i betong som dämpar buller och vibrationer i kombination med övervåningar i trä ger huset rytm och variation.

Gatulivet i trähuskvarteren på Årstafältet, Stockholm.

Delningsekonomi – Återbruk och delningstjänster

Elbilspool, cykelpool och mekarverkstad är basen i fastighetens delningsutbud. Möjligheter till delad användning genom lån/hyra av verktyg för hobby eller fritid tillkommer i husets återbruksrum där våra boende kan göra enklare reparationer.  En Informationsplats tipsar om bostadsnära tjänster som vattning, rasta hunden eller mata akvariefiskarna. Toolpool, Sunfleet, Airbnb och Airdine får i framtiden sällskap av nya innovativa tjänster som innebär minskad resursanvändning. Fastighetens infosystem tipsar om nya möjligheter att dela, hyra och låna istället för att äga.

Smart city – Digitala system och ny teknik för ett hållbart liv

Från vårt projekt i Solkvarteren i Hyllie tar vi tillvara de bästa idéerna för smart lokal energiproduktion genom solceller och batterilagring för fastighetsel.  Fastigheten förbereds förberedd för anslutning till Kraftringens smarta nät. Fastighetens uterum och fasader får självförsörjande belysning. För de boende skall miljöriktiga val vara enkla. Genom digitala informationslösningar bokar de tvättstuga, övernattningsrum, cykel- och bilpool, får tips om delningstjänster och erbjudanden i bytesboden. Smarta informationssystem och skarp teknik underlättar vardagen En app visar den egna förbrukningen av el och varmvatten liksom fastighetens övriga förbrukning och solcellernas bidrag i realtid. Vitvaror av A+++ och belysning i LED är standard.

Samarbeten – Konsortier

Nordfeldt Development AB ansvarar för denna ansökan. Inom Nordfeldt finns en omfattande och mångårig erfarenhet av stadsbyggande, bostadsutveckling och hyresförvaltning. I detta projekt samarbetar vi med White arkitekter med stor kompetens från bostadsprojektering, landskapsplanering, hållbarhetsfrågor och trähusbyggande. För energi- och klimatlösningar använder vi ofta kompetens hos WSP.

I ett Malmöprojekt har vi idag dialog med E.ON om smarta micronät, elcertifikat och affärsmodeller för effektiv lokal produktion av solenergi. För trähusbyggande har vi inför ett projekt i Stockholm samverkan med Lindbäcks och Stora Enso.

Vid ett fortsatt engagemang i Lund undvecklar vi gärna kontakter med lokala nätverk som Future by Lund/Fututre Living kring digitala plattformar och ”nära noll-energilösningar”.

Sociala hållbarhetsåtgärder – Värdskap som engagerar

Vårt långsiktiga värdskap bygger tillit, förtroende och delaktighet och bidrar till trygghet, trivsel och kvarboende. Inriktningen är bostäder för olika åldrar och hushålltyper – trygghetsboende för äldre, lägenheter med ungdoms- eller kompiskontrakt tillsammans med bra bostäder för barnfamiljer. Större lägenheter får ett uthyrningsrum för flexibelt boende över tid. Mötesplatser inom fastigheten ger rum för vardagligt umgänge där odling, cykelvård, återbruk och byte av tjänster blir kontaktskapande. Till ett trygghetsboende kopplas en gemenskapslokal. Delningsekonomins uppslag till byte av tjänster eller återbruk stödjer nya kontakter. I projektets förvaltningsskede etableras samarbete med arbetsintegrerande lokala företag.

Arkitektval – Utvecklingsdrivna arkitekter och erfarna stads- och bostadsbyggare

Nordfeldts har startat av arkitekter med stor erfarenhet av stadsutveckling och bostadsproduktion. Vi har valt att samarbeta med White Arkitekter med lång erfarenhet av bostadsutveckling, hållbarhetsfrågor och erfarenhet av att bygga i trä. Whites stora kunskapsnätverk och forskning kring trä och hållbarhet kommer att bidra i utvecklingen av kv Gryningen. Whites ambition är att skapa lösningar som ska räcka längre än till vår egen generation. Lösningar som förutom att stå emot tidens tand, rymmer ett långsiktigt ansvarstagande. White grundades 1951 och ägs av medarbetarna. I Malmö finns ca 85 medarbetare.

Andra åtgärder – Ett steg mot koldioxidneutralitet, klimatsmarta transporter och gröna kontrakt

Nordfeldt har ambitionen att bygga energieffektiva hus med sikte på passivhus och använda nya solteknik erfarenheter från vårt projekt i Solkvarteren Hyllie. Tillsammans med möjligheten att utnyttja restfjärrvärme finns bra förutsättningar för ett lågt koldioxidavtryck med möjlighet att pröva en certifiering av koldioxidneutral byggnad genom SGBCs nya metod NollCO2. En förutsättning för koldioxidneutralitet är materialval med minimala CO2 utsläpp. Vi vill pröva förutsättningarna för hybridhus med klimatsmart betong och ett stort inslag av massivträ. Byggtekniken ger goda förutsättningar för industriell bostadsproduktion med minskat byggavfall, mindre transporter och kort byggtid.

Genom breda mobilitetsinsatser avser vi stödja en stadsutveckling som minskar beroendet av transporter med egen bil, d.v.s. främja att de boende väljer cykel, kollektivtrafik och bildelningstjänster. Genom närhet till spårvagnshållplats, utbyggda cykelvägar och externt parkeringshus är förutsättningarna gynnsamma. I andra projekt har vi tagit fram förslag och avtalat om en rad kompletterande mobilitetsåtgärder som underlättar andra resval än med egen bil. I Gryningen är vi inte främmande för att en del av projektet upplåts med ”bilfria” hyresavtal. För att nå framgång är dialog, uppföljning och information viktigt. Vårt perspektiv är en långsiktig förvaltning i dialog med våra hyresgäster. Detta vill vi utveckla inom ramen för Gröna hyreskontrakt för ett hållbart boende.