Meny Stäng

SOLKVARTEREN I HYLLIE, MALMÖ

En ”test bed” för klimatsmart solteknik

Hyllie i Malmö är Malmös nya miljösmarta stadsdel.  Solkvarteren skall bli en tydlig exponent för Malmös höga ambitioner och Staden har valt 6 byggaktörer för att omsätta planerna i Solkvarterens bostadsprojekt. Nordfeldt kommer att bidra med ca 85 bostäder.  Detaljplanen är färdig och arbetet har börjat med att utifrån en sammanfattande bild av tänkbara miljöval bestämma de lösningar som är mest lämpade här. Byggstarten är beräknad till tredje kvartalet 2019.

NYMILSGATAN I FLATÅS, GÖTEBORG

HYRESRÄTTER FÖR MÅNGA

Hyresrätten har en bred uppgift på dagens bostadsmarknad och efterfrågas av många olika hushåll. I Flatås Göteborg startar efter sommaren 2018 uppförandet ett projekt som vi hoppas skall skapa broar, trygghet och trivsel. I två bostadshus med 194 lgh, gemensam träffpunktlokal, takterrass, cykelverkstad och en integrerad förskola vill vi nå många målgrupper. Här finns 25 ungdomsbostäder för de som söker sin första bostad, 35 trygghetsbostäder för äldre med gemensamhetslokal, bostäder för barnfamiljer intill förskola och skola liksom gruppbostäder för personer med behov av särskilt stöd.

TRE TRÄHUSKVARTER PÅ ÅRSTAFÄLTET, STOCKHOLM

En av Nordfeldts och Lindbäck gemensamt vunnen tävling som avser tre trähuskvarter för brf på Årstafältet i Stockholm. De två företagen kommer att genomföra hälften vardera med en planerad byggstart 2020. Det illustrerade förslaget innehåller 141 lgh och 39 radhus i 3-9 vån. Vi har fäst stor vikt vid bra bostadsgårdar med plats för stora träd och gröna länkar. Gårdarna tillsammans med tak och terrasser bildar länkar till omgivningen. Vi har samlat parkeringen till ett garage under radhusen och frigjort gårdarna för att skapa bra växtmiljöer. I denna korta beskrivning fokuserar vi förslagets gröna länkar och förväntningarna på varierade och upplevelserik gaturum.