Meny Stäng

HyggeBo – vårt koncept för levande kvarter

För oss är det viktigt att bidra till samhällsutvecklingen med hjälp av våra fastigheter.
Gemensamt för alla våra kvarter är en rik blandning av hyresgäster.

I våra större kvarter erbjuder vi vårt HyggeBo, ett unikt och rikt socialt erbjudande. HyggeBo är ett mångfaldskvarter där människor i varierande åldrar och med olika bakgrunder och förutsättningar lever tillsammans. I våra HyggeBo-område blandas hyresrätter med bostadsrätter och trivselboende med ungdomsbostäder. Här erbjuds bostäder till personer som behöver särskilt stöd och vi har också möjlighet att mer organiserat erbjuda bostäder till personer i utanförskap. Allt i en balanserad helhet.
Vi ser alltid till att ha en stark närvaro i våra kvarter, med en bovärd och trivselvärd, för att säkerställa att de som bor i våra HyggeBo-kvarter upplever fördelarna med mångfalden. Med HyggeBo-modellen är vi till fullo med och bidrar till samhällets olika utmaningar.