Meny Stäng

En grönare livsstil

Att kunna leva en grönare livsstil är idag en självklarhet för många, och naturligtvis även för oss. När vi utvecklar våra projekt ser vi därför till att ge våra hyresgäster de bästa förutsättningar för att kunna leva ett mer resurssnålt, cirkulärt och hållbart. Det gör vi på många olika sätt.

Mobilitet – cykel

Vi säkerställer att alla våra fastigheter har cykelrum som är trevliga och lättillgängliga. Vi ser också till att det finns pumpar och mekarplats när cykeln behöver lite omsorg. För den som önskar kan vi i vissa fastigheter erbjuda ett eget cykelgarage.

Skärmar elförbrukning

I trapphusen finns skärmar där hyresgästerna i realtid kan följa hur mycket solcellsanläggningarna på taket genererar. Det är inte bara humöret som blir bättre när solen lyser!

Hushållsavfall och källsortering

Alla våra fastigheter har välorganiserade soprum med flera fraktioner för att uppmuntra och underlätta en mer cirkulär livsstil. För att motivera våra hyresgäster till att öka källsorterat avfall och återvinning mäter vi också utvecklingen i våra fastigheter och låter olika fastigheter tävla mot varandra. Med tävlingarna får vi möjlighet att skapa medvetenhet och kunskap i vår kommunikation.

Hyresgästen bidrar till en ekologisk fastighet

För att öka intresset av att vara sparsam med sin förbrukning betalar våra hyresgäster för sin el- och varmvattenförbrukning. Det ger de som bor i våra kvarter möjligheten att själva påverka sitt klimatavtryck i större utsträckning.