Meny Stäng

Ekologiskt byggande och ekosystemtjänster

Vi har miljövänligt och resurseffektivt byggande i vårt DNA tack vare att Gunnar Nordfeldt var en av pionjärerna inom energieffektivt byggande på 80-talet. Vi satsar inte på enstaka projekt utan håller en jämn och mycket hög nivå i alla våra områden och fastigheter.

Miljöcertifiering

Vi kvalitetssäkrar våra fastigheter med miljöcertifiering vilket gynnar ett långsiktigt ägande och tryggar förvaltningen. Det ger också våra boende en god boendekomfort och en sund och hälsosam inomhusmiljö.

Energieffektivitet

Med krav på energiförbrukning för passivhusnivå minimerar vi förbrukningen av köpt el och använder det vi köper på ett smart sätt. Det minskar vårt Co2 avtryck, ger lägre kostnader för de boende och oss som fastighetsägare en bättre driftsekonomi. Det blir bra för alla helt enkelt.

Solceller

Solceller är självklara inslag i våra fastigheter och vi använder i flera fall även geotermiska lösningar för att ytterligare effektivisera fastigheternas energiutnyttjande. Vi håller oss ständigt uppdaterade på de senaste inom miljöinnovationer och söker alltid efter nya lösningar. I våra fastigheter kombinerar vi geotermiska lösningar med solceller. I vårt område Solkvarteren i Hyllie, Malmö förbereder vi även för framtida lösningar för energilagring. Energilagring kommer vara en av framtidens viktigaste beståndsdelar för att minska behovet av fossila energikällor och möjliggör även bättre kapacitet i elnätet

Grönare kvarter och ekosystemtjänster

När vi tar obebyggd mark i besittning är det självklart att vi måste kompenseras för detta. För oss är biologisk mångfald, dagvatten och odling viktiga delar för ett ekologiskt helhetstänk. Klimatförändringar och vår stadsmiljö skapar tuffa miljöer för både människor, djur och insekter. Vi arbetar aktivt med olika ekosystemtjänster som gör att våra gårdar bidrar till en rikare biologisk mångfald, ett minskat tryck på dagvattennätet och skapar samtidigt ett bättre mikroklimat. Viktiga beståndsdelar i det arbetet är en kombination av regnbäddar, genomtänkt zonering av växtlighet och val av växter. Med vårt arbete gör vi nytta för klimatet och skapar samtidigt mer uttrycksfulla och levande bostadsgårdar.