Meny Stäng

Markanvisning för Nymilsgatan

Fastighetsnämnden beslutar, efter ett konkurrensförfarande, att tilldela Nordfeldt en markanvisning  för ca 125 hyreslägenheter i vid Nymilsgatan i Flatås. Projektet skall ingå i Jubileumssatsningen BoStad 2021. Detaljplanearbetet startar omgående. Befintliga uttjänta skolbyggnader på området kommer att rivas.