Meny Stäng

5:e våningen på plats i Gbg-projektet Flatås!

Monteringen av betongstommen i Flatås har pågått under hela sommaren, och man är nu uppe på våningen fem i den första huskroppen. Samtidigt pågår arbetet med att lägga tätskikt på det som sedan skall komma att bli kvarterets innergård. Arbetena ligger helt i fas med tidplan, och projektet beräknas i sin helhet stå klart december kommande år.