Meny Stäng

En markanvisning för trähus på Årstafältet i Stockholm

Nordfeldt och Lindbäcks samarbetar för att utveckla ett trähusbyggande som går från hus till kvarter och stad.

I maj 2017 presenterade de två företagen ett gemensamt tävlingsförslag ”Symbios” för Årstafältet. Efter ett jämförelseförfarande mellan fem förslag beslutar Stockholms stad ge Nordfeldt och Lindbäcks en markanvisning på Årstafältet för att utveckla tre kvarter, med olika hustyper, en levande huvudgata och ett torg vid en av stadsdelens entréer. De två företagen har fått förtroendet att arbeta vidare med te tre kvarteren i etapp 4 och planarbetet startar hösten 2018.