Meny Stäng

Detaljplanen för Nymilsgatan antagen

Byggnadsnämnden i Göteborg antar detaljplanen för Nymilsgatan efter effektivt genomförd planprocess på 17 månader och insatser från alla inblandade.

Detaljplanen överklagas därefter till Mark- och miljödomstolen av närboende.

2017-10-05 MMD avslår överklagandena men några klagande går vidare till Mark- och miljöverdomstolen.

2018-01-10 Mark- och miljööverdomstolen beviljar inte prövningstillstånd och detaljplanen vinner slutligen laga kraft.