Meny Stäng

Bygglov för Flatås Alléer

I projektet förenas social hållbarhet med ekologisk. 194 hyresbostäder för unga och äldre, barnfamiljer och de med särskilt servicebehov.

Nära spårvagnshållplats, intill Flatåsskolan och med en satsning på olika mobilitetsinsatser, vill vi underlätta de boendes ekologiska miljöval i vardagen. Värmen i husen kommer från förnyelsebara energikällor och genom en solcellsanläggning på taket tar vi hand om den övervägande delen av fastighetselen. Energilösningarna motsvarar klassificeringen för passivhus.