Meny Stäng

Boendeformer

Vi är övertygad om att en mix av olika boendeformer ökar välmående för alla i en fastighet, och för oss är det viktigt att våra hyresgäster trivs med sitt boende.

Den äldre generationen är mer aktiva än någonsin, men trots det umgås vi sällan över generationsgränserna. För att motverka den livsstilen arbetar vi aktivt för att skapa en åldersblandning i våra fastigheter. På det sättet stärker vi banden och öka förståelsen över generationsgränserna. När vi åldersblandar skapas också förutsättningar för ett mer tolerant samhälle.

Trivselboende (70+)

Vi vet att det är ett stort steg att lämna en bostad du bott i under många år, även om den både är ensam och opraktisk. För att underlätta steget att flytta finns vi med från beslut till inflyttning med det stöd du behöver, bland annat erbjuder vi dig en hyresrabatt de första sex månaderna. Det gör vi för att göra det lättare för dig under flyttperioden.

Trivselboende är till för dig över 70 år och finns i våra större kvarter (mer än 100 lägenheter) där vi öronmärker 25 % av alla lägenheterna till trivsellägenheter. Vårt trivselboende är det andra kallar trygghetsboende, men för oss är det lika viktigt att du trivs som att du är trygg.

Ungdomslägenheter

Vi är väl medveten om att det är svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden, särskilt i storstadsområdena. Vi anvisar därför alltid 10 % av våra lägenheter till dig mellan 18–26 år. Lägenheterna är 1 rok och hyrs ut med 10 % lägre hyra.

När du fyller 27 år får du självklart bo kvar i din lägenhet men betalar därefter full hyra. När en 1 rok blir ledig erbjuds den till en ny ungdom så att vi fyller vår kvot av ungdomslägenheter.

Studentbostäder

Livet som student kan ha sina utmaningar. Därför utformar vi studentboenden med sociala utrymmen för att göra det möjligt att vara aktiva och studera tillsammans. I våra studentbostäder finns det alltid en studentambassadör som har ansvaret att sköta kontakten med dig som hyresgäster och som också har möjlighet att fånga upp om någon mår dåligt. Studentambassadören anordnar också aktiviteter för att bidra till den sociala gemenskapen.

Boende med särskilt stöd (BMSS/LSS)

Vi samarbetar med kommunens omsorgsenheter och uppför fina specialutformade boenden för dig som behöver stöd dygnet runt. Vi är en trygg partner och hjälper kommunernas ansvariga från planeringsstarten till genomförandet och självklart även under förvaltningen.

Bostad mot arbete

Arbetsmarknadsprojektet ”Bostad mot arbete” ska motivera företag att anställa personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. I projektet erbjuder vi en hyreslägenhet för varje person som företaget anställer. Företaget disponerar sedan lägenheten på valfritt sätt, exempelvis för den egna personalen eller kanske för inresande konsulter. På så sätt kan företaget anställa personal och samtidigt minska kostnaden för dyrare lösningar som företagslägenheter eller hotell.